Your cart
关闭替代图标_马经救世报
*HOT - HD Closures! *HOT - HD Closures!

越南天然波浪发

17 Reviews
| 5回答了问题

$47.00

长度:
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
26"

我们的越南波发延长非常柔软柔滑。我们的马经救世报可以着色,切割,洗涤,熨烫,卷曲,并根据您的意愿设计。

  • 发型: 100%人头马经救世报编织
  • 发型: Natural Wave
  • 发色: 1B Natural Color
  • 马经救世报长度: 10" - 26."
  • 马经救世报重量: 每包100克(3.5盎司)
  • 马经救世报纬纱: 缝制加工双针
  • 染色: Can lift to a #613
  • 马经救世报等级: Raw - Top Quality
  • 染色: 可以举起#613