Your cart
关闭替代图标_马经救世报
*HOT - HD Closures! *HOT - HD Closures!

直的金发捆绑

Write a review
| 4个问题

$35.00

长度:
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
26"
28"
30"
32"
34"

俄罗斯金发直发延伸非常多功能和柔软。马经救世报可以根据您的意愿着色和风格。

  • 发型: 100%人头马经救世报编织
  • 发型: Straight
  • 发色: Russian Blonde #613
  • 马经救世报长度: 10" - 34."
  • 马经救世报重量: 每包100克(3.5盎司)
  • 纬线: 缝制加工双针